Tarieven

Voor het verdelgen van een wespennest, binnen een afstand van 20 km (heen en terug), betaalt u bij ons 40 euro; Voor het verdelgen van een wespennest, buiten een afstand van 20 km (heen en terug), betaalt u per kilometer die hoger is dan 20 km een extra van 0,50 euro per km; Voor het geval er zich meerdere wespennesten bevinden (dit komt heel weinig voor) betaalt u een extra van 5 euro per extra wespennest; Wanneer wij een duidelijke afspraak hebben gemaakt en u bent op het afgesproken tijdstip niet ter plaatse, zullen wij u een onkostenvergoeding overmaken van 25 euro; Voor het geval wij meermaals moeten langskomen om een reeds behandelde wespennest te verdelgen zullen wij u geen kosten aanrekenen. Wanneer het een nieuwe nest blijkt te zijn zullen de gewone kosten aangerekend worden. De betaling gebeurt steeds onmiddellijk, dit kan zowel cash als via online overschrijving.
© Wespenweg - 2020
Wespen weg